Access pointy a Repeater Asus 1 produkt

Rýchlejšie pripojenie s dlhším dosahom

Opakovač Asus pomáha odstrániť zóny bez signálu a zlepšiť pokrytie všetkých existujúcich bezdrôtových smerovačov. Funguje ako posilovač rozsahu, čo znamená, že môže rozšíriť bezdrôtovú sieť na každý kútik vášho domova.

Zobraziť popis